Letselschade

Letselschade

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Uw recht op schadevergoeding staat opgenomen in de wet: In artikel 6:107 BW lid 1 staat onder meer: ‘Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander verplicht tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf.

Heeft u letselschade? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen.