Huurrecht

Huurrecht

Huurrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op alle situaties met betrekking tot gebied van huur. De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, om een zaak (of een gedeelte daarvan) in gebruik te verstrekken; de huurder verbindt zich tot een tegenprestatie: betalen (art. 7:201 BW).


Heeft u vragen over huurcontract van bijvoorbeeld uw woning. Wordt de huur onrechtmatig opgezegd? Of hetgeen dat huurt, vertoont gebreken?

Neem contact met ons op en wij staan voor u klaar om u bij te staan in uw geschil!