Civielrecht

Civielrecht

In het civielrecht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties.

Het civielrecht is een uiteenlopend rechtsgebied en omvat bijvoorbeeld: het consumentenrecht, verzekeringsrecht, contractenrecht, huurrecht.

Komt een bedrijf zijn afspraken niet na, of u ontvangt een gebrekkig product van een winkel, uw huurder komt zijn afspraken niet na. Dit zijn allemaal situaties die door het civielrecht worden geregeld.

Ervaart u zo’n probleem? Wij helpen u graag met een oplossing!