Bestuursrecht

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staat de verhouding tussen u als burger en de overheid centraal. Daarbij is het de overheid die veel besluiten maakt. U als burger kan met een bepaald besluit te maken krijgen. Een vergunning wordt geweigerd, u krijgt een bestuursrechtelijke boete of een last onder bestuursdwang. Bij dergelijke besluiten wordt u in uw rechtspositie aangetast. Het kan daarom zijn dat u daarom tegen een dergelijk besluit rechtsmiddelen moet aanwenden om het besluit teniet te doen. 

We kunnen u daarbij helpen!

Indien u vragen heeft over een besluit of u wilt van ons advies. We staan voor u klaar!