Welkom
Over ons
Beslagvrije voet
klacht LAVG
Onze Diensten
Contact
Welkom

Een rechtsprobleem oplossen is niet eenvoudig. Eerst moet je het probleem vaststellen en het herkennen als rechtsprobleem. Dit vereist al een zekere kennis: je moet beseffen dat het leven in onze samenleving beheerst wordt door regels en voldoende op de hoogte zijn van de inhoud daarvan om te beseffen dat er iets niet is zoals het hoort. Vervolgens kan je een oplossing zoeken. Daar heb je in ieder geval informatie voor nodig. Je moet de regels die in jouw geval van toepassing zijn, zeer goed kennen, zodat je je positie en de rechten die je kan laten gelden, precies kan bepalen. Met deze kennis sta je een stuk sterker, word je weerbaarder en kan je vaak het probleem overwinnen. Maar dit volstaat niet steeds. Soms is het nodig voor een rechter je rechten af te dwingen of je belangen te verdedigen. In dat geval moet je natuurlijk je angst voor de mogelijk onbekende wereld van de rechtspraak overwinnen, moet je weten welke stappen je moet zetten. Het is duidelijk dat dit voor veel mensen een moeilijke taak is. Maar gelukkig hoeven zij dat ook niet alleen te doen: de burgers kunnen op hulp rekenen. Onze rechtsorde erkent immers het recht van eenieder op juridische bijstand als een fundamenteel recht.Cliënten met een wet werk en bijstand uitkering (WWB) worden kosteloos geholpen.

Welkom
Over ons
Beslagvrije voet
klacht LAVG
Onze Diensten
Contact